Rundskriv fra U-dir om skolebytte i mobbesaker

Kanskje vel verd å kjenne dette rundskrivet selv om det ikke er så ofte det er aktuelle saker! Det er hjemkommunen til eleven som gjør vedtak, men friskolen må forberede saken dersom de ønsker å få flyttet en elev.
2015-08-06
Powered by Cornerstone