KFF

Anders Tyvand, KrF får svar på spørsmål om bibelskoleflytting

To bibelskoler har problemer med flyttesaker. Det tar tid før svar kommer. Statsråd Røe Isaksen har fått skriftlig spørsmål i Stortinget om saken. Svar foreligger 26. mai, gen.sekr. i KFF er svært kritisk til svaret.
2015-05-21

Svaret foreligger i dag, 26. mai.

KFF har ventet på svar og en løsning på sakene som har versert i flere måneder.

Her ligger hele spørsmålet og begrunnelsen. Under spørsmålet, på samme sted her, ligger også svaret.

Statsråden sier at svar til de to aktuelle skolene vil foreligge i mai.

Gen.sekr. Jan Erik Sundby i KFF uttaler: «Forvaltningspraksis» har ikke vært at søknader om flytting har vært sortert som «driftsendring». Det er helt nytt!

-Men det har vært sendt brev med overskrift «søknad» hvor man har sagt at man ønsker å flytte.

-Vi er betenkt over at henvisning til «forvaltningspraksis» er et akseptabelt svar. Vi mener at det er vanskelig å se at det er hjemmel for en slik håndtering av en flyttesak for en bibelskole, særlig når det i avslagene om oppstart av bibelskoler vises til at det er tilsvarende tilbud med samme profil andre steder i landet.

Sundby avslutter: Jeg synes det er en trist og litt overraskende situasjon at sittende regjering vil la et brev fra forrige regjering ligge til grunn for videre behandling av etableringer og driftsendringer, nå også inkludert flyttesaker.  

Det gjenstår fortsatt en uke før vi vet hva svaret til de to skolene blir.  

 

 

Powered by Cornerstone