KFF

KFF inviterer til stortingsdebatten 11. juni om ny friskolelov mm

KFF ønsker å legge til rette for at folk fra skolene kan komme til Oslo denne dagen på informasjonsmøte og for å følge debatten i stortingssalen. Det er noe usikkerhet om nøyaktig start og hvor lenge debatten vil vare, men med litt fleksibilitet på dagen kan dette bli fint å få med seg. Vi har pr 8 juni signaler om at friskoledebatten vil starte i 12.00 tiden
2015-05-19

Torsdag 11. juni er programmet slik for møtet i Stortinget fra kl. 10:00:

1. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

2. Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.)

3. Endringer i privatskolelova mv.(nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.)

4. Representantforslag om å heve opptakskravene for lærerutdanningene

5. Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme

Dere og vi som KFF-folk er nok mest interessert i debatten om friskoleloven pkt 3, men også 2, 4 og 5 er viktige og har implikasjoner for oss.

Slik vi ser det nå, vil våre saker komme opp først fra kanskje i 12.00-tiden. Vi satser da på å samles på KFFs kontor i Storgt 10 B, inngang fra Skippergt 35, i 11-tiden til en kopp kaffe og noe å bite i. Sekretariatet i KFF vil her gi en orientering om resultatene av friskolelovbehandlingen og så går vi samlet opp til Stortinget til ca 12. Etter debatten tar vi lunsj på P-hotels i 14-15-tiden, 3-4 minutter å gå fra Stortinget. Vi prøver å få med oss et par-tre representanter for å snakke litt med dem. Anders Tyvand fra KrF er saksordfører og er invitert. Dere bør nok holde av tiden fram til 16-17. 

Det blir mye friskolekunnskap å få på en slik dag. Benytt anledningen!

KFF vil fakturere deres skole for kr 300,- pr person for servering og lokaler denne dagen. 

Påmelding foregår på skjema som ligger her. Vi er ikke avhengig av mange deltagere for å gjennomføre dette, men med svært få vil det kanskje ikke bli P-hotels, men en annen løsning i nærheten. Meld dere snarest slik at vi vet at det er interesse!

 

Powered by Cornerstone