Statsbudsjettet - privathøyskoletall og fagskoletall

Forandringen i tilskudd til KFFs sju høyskoler varierer, avhengig av forandring i studenttall og de ansattes forskningspublikasjoner. Fagskolene får fra neste år sine tilskudd fra fylkeskommunen.
2009-10-13

Høyskolene er reltativt forutsigbare ut fra studenttall og forskningsaktivitet. Her er tallene for i år, sammenlignet med fjoråret.

Her finner du lenke til KDs orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler ("Orientering til UH-sektoren").

Fagskoletilskuddet blir lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene. De tre fagskolene som har vært bibelskoler beholder sitt "bibelskoletilskudd", dvs at tilskuddet øker med 7,06% fra 96.300 til 103.100.

Her er lenke til Kunnskapsdepartementets side om budsjettforslaget.

 DagenMagazinet har stilt spørsmål til sentrale personer på privathøgskolefeltet og fått kommentarer.

Powered by Cornerstone