KFF

Kurs 12. mai om styrets ansvar for opplæringen i fag

KFF tilbyr igjen et kurs som fokuserer på styrets ansvar for det som er tema for det felles nasjonale tilsynet 2014 - 2017, nemlig skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering.
2015-04-24

Vi ønsker alle at de kristne skolene ikke bare skal være gode skoler, de skal være de beste. Det pågående nasjonale tilsynet fokuserer på områder som er viktige for elevenes utbytte av skolegangen, og KFF vil gjerne hjelpe skolene med å få på plass nødvendige strukturer og ordninger. Vi inviterer derfor skoleledere, styremedlemmer og andre til kurs om skolens arbeid med og styrets ansvar for elevenes utbytte av opplæringen, inkludert skolebasert vurdering.

Respekt for den enkelte elev og bibelsk forvalteransvar utfordrer til
- å legge til rette for at hver enkelt elev skal få maksimalt utbytte av skolegangen ut fra sine forutsetninger.
- å være faglig oppdatert og stadig utvikle skolen ved å følge med i utviklingen i offentlig skole, med et kritisk blikk, og helst ligge i forkant.

Kurset vil ta for seg styrets og skoleledelsens ansvar og hva hhv styret og skoleledelsen må og kan gjøre – ikke bare for å kunne krysse av i KFF-KSS og komme gjennom et tilsyn på en god måte, men først og fremst for å gi elevene som kommer til oss det beste vi kan på alle områder.

Tid: Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.30 -16.
Sted: P-Hotels, Grensen 19, Oslo.
Pris: 680 kroner. KFF sender faktura.
Kursleder: Seniorrådgiver Signe Sandsmark, KFF.

Program
Fra 10.00 Kaffe/te/frukt.
10.30 Velkommen og ord for dagen. Presentasjon. 
10.45 A. Styrets og ledelsens ansvar for elevenes utbytte av opplæringen – lokalt læreplanarbeid.
12.00 Lunsj.
12.45 B. Styrets og ledelsens ansvar for elevenes utbytte av opplæringen –underveisvurdering.
14.00 Kaffe/te/kake.
14.30 C. Skolebasert/virksomhetsbasert vurdering.
16.00 Slutt.

Påmelding her.

Powered by Cornerstone