Vårens seksjonssamling for videregående skoler

Skoleledere: Vi samles i Oslo mandag 11. mai. Mange viktige saker blir tatt opp, bl.a. det endelige lovforslaget fra KD til ny friskolelov. Vi arbeider med å få medlemmer av KUF-komiteen på besøk.
2015-04-17

I arbeidsprogrammet som ble vedtatt på KFFs representantskapsmøte i oktober, sies det at for å få til en tettere kontakt mellom skolelederne og sekretariatet vil ett av skolelederkonferansens seksjonsmøter flyttes til en dag i vårsemesteret. Da kan hele sekretariatet være med på hele møtet og saker kan drøftes og avklares der og da. Møtet er også en fin anledning til å stille de spørsmålene vi ofte får og ikke kan svare på: "Vet dere om noen skoler som har ...?"

Saker dere ønsker å drøfte kan meldes til administrasjonen, senest mandag 4. mai. Det kan også være aktuelt å invitere ressurspersoner utenfra.

Tid: 11. mai kl 10.00-15.00. Kaffe/te fra 9.30.
Sted: P-hotels, Grensen 19, Oslo, i gangavstand fra Oslo S.

Pris: 470 kroner.
Påmelding samling videregående.

Fullstendig program kommer senere, her er noen av temaene som blir tatt opp:
- Ansatte med stemmerett i styret - fordeler og ulemper.
- Elever som er alvorlig syke og bare klarer halvparten av fagene bør telle som fulltidselever - hvilke erfaringer har skolene med å få dette til?
- Ny friskolelov ligger i Stortinget - hvilke forandringer ser det ut til å bli og er det noe vi kan/vil gjøre for å påvirke i siste runde?
- Vi får jevnlig spørsmål om samkjøring når det gjelder bruk av administrative systemer og andre verktøy og vil gjerne drøfte dette med skolene.
- Andre saker i tilknytning til lov- og regelverk, bl.a. Nordborgs avslag på utleie av internatrom.
- Hva gjør vi med elever som har tatt vgs-fag i ungdomsskolen?
- Første erfaringer med felles nasjonalt tilsyn. Forandringer i KFF-KSS i forbindelse med dette.
- U-dir har godkjent synliggjøringstilleggene til formålet for tre fag - hvordan ta dem i bruk? KFFs styre har vedtatt å lage tilsvarende for flere fag og vi trenger personer til arbeidsgrupper.
- Spørsmål i forbindelse med utenlandske elever - utveksling, asylsøkere, korttidsopphold mm.
- Internatregler - hva kan/bør vi kreve? Hva er juridisk holdbart? (Vil bli tatt til slutt slik at de som ikke har internat ev. kan gå, selv om mange momenter også er relevante for dagskoler, f.eks. forholdet til rusmidler.)

 

 

Powered by Cornerstone