KFF

Kurs om pensjon i Statens pensjonskasse 19. mai

Statens pensjonskasse (SPK) inviterer KFF-skoler til gjennomgang av pensjonsordningen. Kurset holdes i SPKs lokaler på Skøyen i Oslo. Skoleledere og de som arbeider med lønns- og pensjonsspørsmål på skolene er målgruppen.
2015-03-30

SPK har gleden å invitere administrativt personell i KFF på pensjonsgjennomgang  ti 19 mai kl 10-13.30

Kurset er for skoleledere, administrasjons- og regnskapsfolk i KFF-skolene. NB! Det er fullt mulig å delta til tross for at skolen ikke er medlem i SPK. Det er en fin mulighet om man er interessert i SPK-ordningen og de produkter vi tilbyr.

Sted
Auditoriet i 1. etg.i SPK sine nye lokaler på Skøyen i Oslo.  Gangavstand fra Skøyen jernbanestasjon. Her stopper flytoget og mange tog sør og østfra!

Hvordan synliggjøre verdien av en god pensjonsordning?

En god pensjonsordning ofte underkommunisert fra bedriften. Resultatene fra SPKs årlige medlemsundersøkelse viser at mange savner mer infor-masjon om pensjonsordningen. For alle ansatte er skolens pensjon i SPK et meget godt gode for ansatte og det burde være en rekrutteringsfaktor.

Som pensjonsleverandør til flertallet av KFF skoler inviterer vi disse til en gratis kursdag med gjennomgang av pensjonsordningen. Vi vil se på medlemsfordelene; pensjon, forsikring og boliglån, samt hovedtrekkene ved uførereformen av 2015. Vi vil også vise vår verktøykasse, som hjelper dere til å synliggjøre verdien av en god pensjonsordning for deres skole.

 Program

  • Kort innføring i pensjonsordningen i Statens pensjonskasse, inklusiv den nye uførereformen 
  • Hovedtrekkene ved pensjonsreformen av 2011
  • Verktøykasse for pensjonsansvarlige - med vekt på rekruttering og medlemsfordeler
  • Også kostnadssiden ved pensjonsmedlemsskapet blir belyst slik at også skoler som ikke pr nå er medlemmer kan få informasjon om dette.
  • Servering

Påmelding
Påmelding til KFF via påmeldingslenken nedenfor. Svarfrist senest 12. mai. Begrenset antall plasser, førstemann til mølla. Meld deg derfor snarest. Seniorrådgiver Torgeir Flateby fra KFF-sekretariatet vil delta.

Meld deg på her!

Har du en kollega som kan ha nytte av dette? Gjør gjerne denne invitasjonen kjent!

Vennlig hilsen
Erik Jansson

Kunde- og markedsområdet 
Statens pensjonskasse

 
Powered by Cornerstone