KFF

Regelverkkurs 14. april

Dette er et kvalitetssikringskurs for å hjelpe skolene med å få på plass gode inntaksreglementer, ordensregler, økonomireglementer, vedtekter mm. Kurset er for grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler.
2015-03-11

Tid: Tirsdag 14. april kl 10.00-17.00. Kaffe/te fra kl 9.30.
Sted: KFFs kontor, Storgt. 10 b, Oslo, i gangavstand fra Oslo S.
Målgruppe: D
e på skolene som har ansvar for reglementer: Ledelsen, styremedlemmer, skoleeierne som sitter i styrene for skolene og skoleansvarlige i kirkesamfunn og organisasjoner. Både grunn-, videregående og bibelskoler kan komme.

Her er noen ppp-er:
Torgeir Flateby: Vedtekter/grunnregler
Jan Erik Sundby: Økonomireglement
Signe Sandsmark: Inntaksregler
Signe Sandsmark: Ordensregler

Programpunkter. Regelverk og reglementer som behandles:
Skolene tar med sine aktuelle reglementer. Det blir en økt med arbeid med egne regler sammen i grupper.

  • Vedtekter eller grunnregler for skolene, altså de dokumenter som regulerer ansvaret til årsmøte, generalforsamling eller de bak skolen i forhold til styret.
  • Ordensreglement.
  • Inntaksreglement.
  • Økonomireglement
  • Delegasjonsreglement.
  • Personvernregler og arkivering.

Bakgrunn for kurset:
I tilsyn er reglementer ofte sentralt. Ved søknader om godkjenning eller utvidelser til Utdanningsdirektoratet har det ofte vært feil og behov for nye runder om enkelte av disse.  I oppfølging på skolene av kvalitetssikring er dette sentrale spørsmål.

Pris: 790 kr pr deltager.

Påmelding: Påmeldingslenke ligger her. Klikk på den og skriv deg inn, så er du påmeldt. Det kommer bekreftelse på skjermen med en gang.

Avmelding må ev. skje innen 9. april for å slippe betaling. Faktura kommer fra KFF i ettertid.

Powered by Cornerstone