KFF

Seksjonsmøter i grunnskoler og videregående skoler

Program for grunnskolenes møte ligger her nedenfor og påmelding foregår nå. VG skolers programmer kommer litt senere, men man kan melde seg allerede nå.
2015-02-19

I arbeidsprogrammet som ble vedtatt på KFFs representantskapsmøte i oktober, sies det at for å få til en tettere kontakt mellom skolelederne og sekretariatet vil ett av skolelederkonferansens seksjonsmøter flyttes til en dag i vårsemesteret. Da kan hele sekretariatet være med på hele møtet og saker kan drøftes og avklares der og da. Møtet er også en fin anledning til å stille de spørsmålene vi ofte får og ikke kan svare på: "Vet dere om noen skoler som har ...?"

Saker kan meldes til administrasjonen.

Grunnskole
Tid: 15. april kl 10.30-16. Kaffe/te fra 10.00.

Sted: P-hotels, Grensen 19, Oslo, i gangavstand fra Oslo S.
Pris: 470 kroner.

Påmelding grunnskolesamling.

Følgende saker vil bli tatt opp:

Tema:
Hvordan integrere vår kristne profil i de lokale læreplanene?
U-dir har godkjent synliggjøringstilleggene til formålet for tre fag - hvordan ta dem i bruk? KFFs styre har vedtatt å lage tilsvarende for flere fag og vi trenger personer til arbeidsgrupper.

Arbeidet med ny friskolelov - proposisjonen ventes før påske og vil altså foreligge til samlingen.
Andre saker i tilknytning til lov- og regelverk.
Første erfaringer med felles nasjonalt tilsyn. Forandringer i KFF-KSS i forbindelse med dette.
Irene Ludvigsen, veileder på Danielsen Barne- og ungdomsskole Sotra, familieterapeut: Hvordan undervise om seksualitet ut fra bibelske prinsipper? Irene deler et undervisningsopplegg hun har utarbeidet. 
Presentasjon av Damaris og KrdOnline sine ressurser ved Hilde Grimm.
Presentasjon av KP-nett sine ressurser ved Olav Sollid, leder i KP-nett.
Hva tenker dere om å prøve å lage en felles KFF-kristendomsplan, slik som i vgs?
Vi deler noen suksesshistorier fra skolene.
Andre aktuelle temaer vil bli lagt til her etterhvert. 

 

Videregående skole
Tid: 11. mai kl 10.00-15.00. Kaffe/te fra 9.30.
Sted: P-hotels, Grensen 19, Oslo, i gangavstand fra Oslo S.

Pris: 
Påmelding samling videregående.
Program kommer senere. 

Powered by Cornerstone