KFF

Seksjonsmøte for bibelskoler 17. mars 2015

Muligheter for dialog og tettere kontakt mellom skoleledere og sekretariat. Program og påmelding for seksjonsmøte for bibelskoler.
2015-02-17

Temaer for seksjonsmøte for bibelskolene 17. mars 2015.

I listen nedenfor har vi satt opp en del saker stikkordsmessig. I punkt 1 berøres saker som er av felles interesse for bibelskoler og medlemmer i KFF som sorterer under privatskoleloven (PSL). Videre har vi i punkt 2 en liste over saker som er spesielle for bibelskolene og som kan bli aktualisert nå i og med at voksenopplæringsloven må revideres som følge av endringer i PSL. I punkt 3 har vi samlet saker av driftsmessig karakter. Noe mer utfyllende stoff på de ulike sakene vil bli oversendt senere.

1 Forhold som berører pågående lovarbeider:

 • 20-dagersregelen.

 • Kapitalstøtte – der bibelskolene også bør være med i ordningen.

 • Samtale om aktuelle endringer i voksenopplæringsloven. I løpet av våren kommer det ny friskolelov. I etterkant av det må også voksenopplæringsloven revideres, fordi den henviser til PSL.

2 Spesielle forhold knyttet til lov- og regelverk for bibelskoler:

 • Tilskuddsordning – utjevning av utbetalingstidspunkt.

 • Inntakspoeng til studentene sammenlignet med bl.a. folkehøgskoler.

 • Samsvar mellom krav til timetall og tilskuddsgrunnlag.

 • Nytt rundskriv om ordensreglement for PSL-skoler kan gi gode tips.

  3 Driftsmessige forhold:

 • «Luft» i godkjenningstallene – er dette noe vi bør gjøre noe med?

 • Tips om bruk av verktøy i KFF-KSS for kvalitetssikring av undervisningen.

 • Spesielle krav ved inntak av elever som skal på krevende reiser utenlands.

 • Lokale kompetansekrav fastsatt av styret – noen felles føringer.

 • Bedriftshelsetjeneste.

 • Håndtering av taushetsplikt.

 •  Hva gjør vi når elever som får opphold på grunnlag av inntak ved skolen, forsvinner fra utdanningen?

 

Datoene for samlingene er:
Bibelskole 17. mars kl 11-16 i på P-Hotels, Grensen 19 i Oslo.
Grunnskole 15. april kl 10.30-16 på Gardermoen.
Videregående skole 11. mai kl 10.30-14.00.

Det vil bli fastsatt dato for fagskolesamling senere.

Bibelskolepåmelding her. Saksliste er sendt skolene.

 

Powered by Cornerstone