KFF

Rådgivningsbesøk?

KFF tilbyr rådgivning i bruken av KFF-KSS. Et godt kvalitetssikringssystem er en hjelp til å gjøre skolen til en god skole der elevene har stort utbytte av opplæringen.
2015-02-13

KFF-KSS er også et godt verktøy for å være forberedt til tilsyn. Vi er nå inne i en periode med felles nasjonalt tilsyn, der temaene er skolens arbeid med så viktige områder som opplæringen i fag og underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte, samt underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Videre vil virksomhetsbasert (skolebasert) vurdering (VBV) være i fokus ved tilsynene. Se veilederen for felles nasjonale tilsyn i private skoler. Den første av medlemsskolene våre har allerede fått beskjed om tilsyn i vår.

 

Det er viktig at skolene aktivt forholder seg til det som er i fokus dette skoleåret og er seg bevisst de delene i KFF-KSS som er relevante. Disse har vært relativt summariske før, men blir nå oppdatert og utvidet i løpet av en uke eller to.

 

Vi oppfordrer skolene å vurdere et rådgivningsbesøk vedrørende KFF-KSS eller bestille et ”beredskapstilsyn” fra oss.

Lars Eirik er ledig for slike oppdrag fra månedsskiftet februar/mars.

 

Slike skolebesøk kan bestilles av alle brukere av KFF-KSS uavhengig om de er medlemmer i KFF eller ikke.

 

Kostnadene pr. arbeidsdag ved et skolebesøk denne vinteren og våren er for KFF-skoler kr. 4.800,- pluss reisekostnader. Da tenker vi at en arbeidsdag er ca. 9 timer (inklusive reisetid).  For skoler utenfor KFF blir kostnadene for et besøk noe høyere. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.


Reisekostnader kommer i tillegg, men disse kostnadene vil variere med i hvor stor grad det lykkes å planlegge skolebesøkene slik at flere skoler kan dele på reisekostnadene, samt om reisen starter i Nordland (på Lars Eiriks bosted på Ørnes) eller fra kontoret i Oslo.

 

Kontakt oss gjerne for en avtale. Bruk sandvik@kff.no eller ring 476 23 448.

 

 

 

 

Powered by Cornerstone