KFF

U-dir med "Knusende kritikk" av Trondheim International School

Det er Adresseavisen som skriver dette og i flere artikler tar de opp sakene Utdanningsdirektoratet har påpekt. Alvoret er så stort at skolen kan miste sin godkjenning. De må også tilbakebetale noe midler. International School Telemark har også avvik, men mye mindre alvorlig.
2015-01-27

Artikkelen med "Knusende kritikk" kan leses her.

I følge U-dir er dette tilsynet det tredje siden skolen ble etablert i 2004. Utdanningsdirektoratet påpeker nå at lovbruddene er så alvorlige at det har vært vurdert å trekke tilbake skolens godkjenning. Skolen og styret synes ikke å ha tatt lærdom av de tidligere tilsynene.

Bente Barton Dahlberg, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, sier skolen nå må rette opp bruddene på regelverket og dokumentere at styret oppfyller sine plikter.

-Dersom Trondheim International School ikke klarer å dokumentere retting av påleggene vurderer vi tilbaketrekking av skolens godkjenning, uten å føre nytt tilsyn i saken. Skolen har varslet at de vil komme med en tilbakemelding på den foreløpige rapporten, og status nå er at vi venter på denne, sier Dahlberg.

I en egen artikkel i Adressa oppsummeres også lovbruddene. Vi nevner noen av tilsynets i alt 17 pålegg om retting av lovbrudd og Utdanningsdirektoratets krav som følge av disse:

-Styret må sørge for at skolen blir drevet i samsvar med loven.

-Skolen krever 300 kroner i gebyr for søknad om skoleplass. Denne praksisen er lovstridig og må opphøre.

-Styret må sørge for at skolepengene kommer elevene til gode (og f.eks. ikke brukes til irrelevante reiser for ansatte).

-Skolen leier lokaler av Forsvarsbygg og driver fremleie av deler av lokalene til Trondheim international preschool (barnehagen tilknyttet skolen). Skolen leier også ut ansatte til barnehagen. Dette er i strid med privatskoleloven.

-Styret må sørge for at skolepengesatsen ikke er for høy.

-Styret må sørge for at ansatte håndterer krenkende atferd på riktig måte.

-Styret må sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse.

-Elever med vedtak om spesialundervisning må få det de har krav på.

En tidligere rektor blir intervjuet i avisen og han avviser ulovligheter.

KFFs nettside nevner denne saken selv om den ikke gjelder en KFF-skole. Den tas opp som mulig lærdom for egne skoler. Det er viktig å ha orden i eget hus. Se her til skrekk og advarsel! Så får vi håpe skolen klarer å rette opp innen fristen de har fått. Hvis ikke kan de miste godkjenningen.

Tilsyn med International School Telemark er slått opp i Telemarksavisa. Her er det ikke så alvorlige saker.

Powered by Cornerstone