KFF

Nyhetsarkiv

Konferanse for kristne lærere i Sofia, Bulgaria

EurECA, europeisk nettverk for kristne lærere, arrangerer konferanse 10. - 13. mai 2018.

Positiv endring i foreslått ny økonomiforskrift

Udir har sendt på høring forslag til endring av forskrifter som regulerer økonomiske forhold i friskoler og skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven. En viktig, positiv endring berører skolenes egenkapital.

Kurs om reglementer i friskoler

Det er to år siden forrige kurs om reglementer, nå er det på tide med et nytt. 21. mars 2018 er dagen mellom seksjonssamlingene for grunnskoler og videregående skoler.

Seksjonssamlinger våren 2018

Her er påmeldingslenkene til seksjonenes møter i mars/april.

Servicepersonalkurs 12. - 13. mars

Program og påmeldingslenke her!

Kapitaltilskudd

KD må gjøre ny «hjemmelekse» om kapitaltilskudd

Statsbudsjettet for 2018

Hvilke konsekvenser får det for friskolene? Hva med lærernormen?

Hva betyr den nye personvern-forordningen for friskolene?

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene, og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon.

Kurs i læremiddelanalyse

Synes du av og til det er vanskelig å undervise ut fra et kristent livssyn når lærebøkene mer eller mindre tydelig formidler et annet syn? Mandag 22. januar er det hjelp å få.

Kapitaltilskudd?

KFF har ventet i 2 år på utredning om kapitaltilskudd og er skuffet over resultatet i Prop. 1 S (2017-2018).

Tilskuddssatser i statsbudsjettet for 2018

Her er en oversikt over satsene for de forskjellige skoleslagene.

Lovendringer

Friskoler og bibelskoler med tilskudd etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven har ved oppstarten av dette skoleåret fått noen nye lovendringer å forholde seg til. Her gis en kort oversikt over endringene.

Kurs og seksjonssamlinger 2017/2018

Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.

Rev. budsjett og moms-kompensasjon

I rev. statsbudsjett har regjeringen landet på å korrigere lovgivningen slik at tidligere praksis kan videreføres når det gjelder mva-kompensasjon for voksne elever.

Religionsfrihed er en styrke for samfundet

Det er overskriften på et stykke i Kristent Pædagogisk Instituts (KPI) nyhetsblad i mai 2017. På en konferansen i Danmark i april ble det utarbeidet en felles uttalelse.

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Denne skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsfrist 12. juni 2017. Uttalelse sendt.

Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.

Lovendringer på trappene

Regjeringen har i prop 78 L lagt fram en rekke lovendringer som berører våre medlemsskoler.

Nordborg vgs blir Livsgledeskole

Nordborg videregående skole går inn i et prosjekt som heter "Livsglede for eldre", der elevene skal gjøre en innsats for eldre i Lenvik.

1 - 20 av 200
1 2 3 4 5 ... 10 Neste
Powered by Cornerstone