KFF

Nyhetsarkiv

Tre endringer i friskoleloven

Stortinget har gjennom tre lovvedtak endret friskoleloven angående tidlig innsats, plikt til å samarbeide med barnehagen om overgang fra barnehage til skole og forbud mot ansiktsdekkende plagg. Sistnevnte lovendring gjelder også bibelskoler.

Europeisk konferanse om religionsfrihet og friskoler

Et universitet og en skole knyttet til et reformert kirkesamfunn i Nederland inviterer til konferanse 12. - 14. september om europeiske perspektiver på "Freedom of Religion and Education".

Nyutdannede kan ansettes

Det har vært uklart om snart ferdigutdannede lærerstudenter kan ansettes før vitnemålet foreligger. Kunnskapsdepartementet har nå uttalt at de nyutdannede kan ansettes.

Høringsuttalelser sendt

KFF har sendt høringsuttalelse om forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven og ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4.

Seminar om skapelse og evolusjon i undervisningen

KFF arrangerer seminar for naturfag- og kristendomslærere i medlemsskolene 20. september 2018.

GDPR utsatt

Innføringen av EUs nye personvernregler GDPR er utsatt til 1. juli. Ytterligere utsettelse kan ikke helt utelukkes ...

Flere nye kurstilbud

Kurs om internatjuss, kurs for ferske rektorer og flere KFF-KSS-kurs når ny versjon foreligger.

Kurs for nye rektorer/skoleledere 6. august 2018

KFF inviterer til kurs med fokus på "overlevelsesstrategier" de første ukene og månedene.

Kurs KFF-KSS

KFF arrangerer kurs for brukere av KFF-KSS.

Kurs om internat og juss 12. juni 2018

Hva er et internat, hvilket juridisk ansvar har skolen for elevene, og hva kan stå i internatreglementet?

Høring - Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge

Dette er en rapport til KD fra en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Høringsfrist er 15. august.

Tilleggspoeng for bibelskole?

KrF foreslår at elever som fullfører et år på bibelskoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4, får to tilleggspoeng, på lik linje med elever på folkehøyskoler.

Forslag til ny personoppl.lov

Regjeringen har lagt frem forslag til ny personopplysningslov. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR).

FEIDE i friskoler

FEIDE er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Friskoleorganisasjonene har fått svar fra Udir på noen spørsmål angående FEIDE i friskoler.

Ikke lærernorm i friskoler

KD har i brev til alle frittstående grunnskoler gjort det klart at ny norm for lærertetthet i grunnskolen ikke gjelder friskoler.

Konferanse for kristne lærere i Sofia, Bulgaria

EurECA, europeisk nettverk for kristne lærere, arrangerer konferanse 10. - 13. mai 2018.

Positiv endring i foreslått ny økonomiforskrift

Udir har sendt på høring forslag til endring av forskrifter som regulerer økonomiske forhold i friskoler og skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven. En viktig, positiv endring berører skolenes egenkapital. KFF har levert høringsuttalelser.

Servicepersonalkurs 12. - 13. mars

Program og påmeldingslenke her!

Kapitaltilskudd

KD må gjøre ny «hjemmelekse» om kapitaltilskudd

1 - 20 av 200
1 2 3 4 5 ... 10 Neste
Powered by Cornerstone