Nyhetsarkiv

Nye bestemmelser om styrets ansvar

KD har sendt på høring betydelige endringer i friskoleloven § 5-2 om styrets ansvar. Den bakenforliggende årsaken er nye bestemmelser om internkontroll i kommuneloven. Tydeligere ansvar for internkontroll i kommuneloven har medført et behov for justeringer i særlover som f.eks opplæringsloven, slik at det ikke blir dobbelt opp med bestemmelser. Noen bestemmelser i opplæringsloven foreslås derfor fjernet da det er bestemmelsene i den nye kommuneloven som blir gjeldende for offentlig skole.

Ledige plasser KSS-kurs

Det er ledige plasser på kurs i bruk av KFF-KSS tirsdag 27. august kl. 10.30- 15.00. Kurssted er KFFs lokaler i Storgt. 10 B, Oslo.

Håp om enklere opptak av voksne uten rett

KD har kommet med høringsnotat med noen forslag om noen endringer i friskoleloven. Departementet imøtekommer endelig våre innvendinger mot ordningen med realkompetansevurderingen.

Lovendring 1. aug

1. august 2019 trådte det i kraft noen endringer i friskoleloven og i opplæringsloven kap. 9A.

Møte med Udir 5. juni 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a spørsmål om opplysninger fra folkeregisteret, midler til utvikling og implementering av læreplaner, tilskudd for friskoler til digitale læremidler, friskolenes rett til kontradiksjon ved 9A saker, forskriftsendringer om oppstartskostnader og betingelser for friskolers bruk av FEIDE.

Høring- fagfornyelsen

Udir har sendt til høring forslag til læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfrist 18. juni. KFF har sendt høringsuttalelse om KRLE-faget.

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.

Godtar inntak i januar

Udir godtar nå at bibelskoler veksler mellom inntak i august og januar uten at det søkes om egen godkjenning for kurset som går fra januar til desember.

Forslag om å endre økonomiforskriften

Kunnskapsdepartementet foreslår nå endringer i økonomiforskrift til friskoleloven. Forslaget innebærer at tilskuddsmidler i begrenset omfang kan brukes til oppstartskostnader.

Forandringer i friskoleloven

Regjeringen foreslår endringer angående leirskole, skolebytte i videregående opplæring, politiattest m.m

Endret veiledning om ansatte i styret

Ansatte ved en friskole kan, i visse situasjoner, kreve representasjon med stemmerett i styret. Udir sier nå at dersom de ansatte er representert med stemmerett, har den aktuelle ansatt-gruppen ikke krav på å ha en representant i tillegg med møte- og talerett. Tidligere hadde Udir en annen tolkning her.

Kurs i bruk av KFF-KSS

Her finner du dato for kurs høsten 2019. Lenke til påmelding nedenfor.

Søkere har angrerett!

KFF er blitt gjort oppmerksom på at angrerettloven gjelder når friskoler og kapittel 4-skoler gir tilbud om skoleplass.

Kapitaltilskudd 2019

Hvor mye blir det og når kommer det?

Versjon 2 av KFF-KSS er lansert

Versjon 2 av KFF-KSS er nå lansert. Skoler som bruker systemet, skal ha fått tilsendt informasjon på e-post angående hvordan man nå får logget på med e-postadresse som brukernavn.

Informasjons-kontor for bibelskolene

14 bibelskoler har gått sammen om å opprette Informasjonskontor for bibelskolene i Norge for å fremme skoleslaget for potensielle elever.

Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.

Friskoleprisen til Gjermund A. Høgh

Årets friskolepris gikk til Gjermund Andreas Høgh, tidligere rektor på St.Paul skole og nåværende skoleråd i Oslo katolske bispedømme.

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Også i år lar Regjeringen være å følge opp løftene om økt tilskudd til kapitalkostnader/husleie i friskolene. Når det gjelder tilskuddssatsene, er det mest dramatiske at naturbruk får en nedgang i satsen på 9%.

1 - 20 av 200
1 2 3 4 5 ... 10 Neste
Powered by Cornerstone