KFF

Tillskudd og økonomi

Kapitaltilskudd

KD må gjøre ny «hjemmelekse» om kapitaltilskudd

Posted on 2017-12-13

Statsbudsjettet for 2018

Hvilke konsekvenser får det for friskolene? Hva med lærernormen?

Posted on 2017-11-28

Kapitaltilskudd?

KFF har ventet i 2 år på utredning om kapitaltilskudd og er skuffet over resultatet i Prop. 1 S (2017-2018).

Posted on 2017-10-12

Tilskuddssatser i statsbudsjettet for 2018

Her er en oversikt over satsene for de forskjellige skoleslagene.

Posted on 2017-10-12

Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?

Posted on 2015-12-16

Statsbudsjettet 2015 og tilskuddssatser

Ingen økning i kapitaltilskuddet. KFF mener regjeringspartiene svikter sine vage løfter i regjeringserklæringen og sine sterke løfter fra sin tid i opposisjon! De fleste tilskudssatsene viser en minimal økning.

Posted on 2014-10-08

Statsbudsjettet 2014 og tilskuddssatser

Her kommer noen oversikter og sammenligninger med 2013. Satsene har en grei utvikling slik vi ser det så langt. Foreløpig har vi ikke funnet noe dramatisk. Våre tidligere påpekte problemer med føring av husutgifter i KOSTRA er ikke rettet opp, men det hadde vi vel heller ikke ventet nå.

Posted on 2013-10-14

Momenter til økonomireglement

Hjelp til struktur og dokumentasjon.

Posted on 2012-06-12

Regnskapsføring av investeringsfond

KFF får av og til noen regnskapstekniske spørsmål ang investeringsfond. Vår revisor Roar Winge har laget et notat om hvordan slike fond skal føres.

Posted on 2011-10-07

Føring av "overskudd" i privatskoler og ny revisorbekreftelse

KFF har fått svar fra Utdanningsdirektoratet på spørsmål om overskuddsføring og bruk av overskudd fra andre inntekter enn statstilskudd og skolepenger. Udir har også lagt ut en egen bekreftelse som revisor skal skrive om investeringsfond. Oppdatert juli 2013.

Posted on 2011-03-28

Kunnskapsministeren demper forventninger til rentekompensasjonsordningen

I Stortingets spørretime 21. april sa statsråden at det ikke er grunnlag for å tro at omfanget av private skoler innenfor ordningen vil bli særlig stort.

Posted on 2010-04-26

Rentefrie lån

Her gjengis hovedinnholdet i brev som ble sendt skolene under privatskoleloven i slutten av november 2009

Posted on 2010-04-09

KOSTRA-tallene er kommet

De ureviderte 2009-tallene fra kommuner og fylkeskommuner ble publisert 15. mars.

Posted on 2010-03-15

Statsbudsjettet - privathøyskoletall og fagskoletall

Forandringen i tilskudd til KFFs sju høyskoler varierer, avhengig av forandring i studenttall og de ansattes forskningspublikasjoner. Fagskolene får fra neste år sine tilskudd fra fylkeskommunen.

Posted on 2009-10-13

Statsbudsjettet 2010 - privatskoletall med kommentarer

Generelt er det ikke mye nytt av forbedringer i tilskudd i statsbudsjettet; fortsatt er avskrivninger trukket ut av tilskuddsgrunnlaget, ingen økning i tilskuddsprosenten er gitt og heller ikke er noe husleietilskudd innrømmet. Se tallene her, sammenlignet med fjorårets, og kommentar.

Posted on 2009-10-13
Powered by Cornerstone