Læreplaner

Godkjente synliggjøringstillegg

Friskoler må synliggjøre sitt godkjenningsgrunnlag. KFF har fått godkjent tillegg til formålsformuleringene i LK-06 for 6 gjennomgående fag.

Posted on 2015-04-16

KFFs læreplaner i kristendom for vgs

KFF fikk godkjent læreplaner for kristendomsfag i kristne videregående skoler i 2006. Nå er to av dem revidert ut fra erfaringer med bruken. I tillegg ble det i 2016 godkjent en plan med diakonal vinkling for yrkesfag.

Posted on 2014-08-20

Forskrift om synliggjøring av verdigrunnlaget i læreplanen

Det er vedtatt en forandring i privatskolelovforskriften som trer i kraft 1. august 2011.

Posted on 2011-05-19

Reklame. Fysisk aktivitet

Udir har nå publisert en veileder om reklame i skolen. De har også opprettet en ide- og ressursbank for fysisk aktivitet.

Posted on 2009-08-26

Fleksibilitet når det gjelder elevtall

Videregående skoler med rett til tilskudd etter privatskoleloven (friskoler) har et godkjent elevtall for hvert utdanningsprogram. Dette må ikke overskrides, men innefor programmet har skolen fleksibilitet med hensyn til elevtall.

Posted on 2008-10-31

Hvor mange timer skal elevene ha?

Tilsynsmyndighet har fokus på at elevene får det timetallet de skal ha. Elever på 1. -7. trinn skal ha 4 930 årstimer. På 8.-10.-steg skal de ha 2 566 årstimer. Dette er minstetimetallet.

Posted on 2008-01-18

Veiledning om føring av vitnemål

Med hjemmel i forskrift til opplæringsloven (!) har Utdanningsdirektoratet fastsatt retningslinjer for føring av vitnemål for grunnskolen og vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring.

Posted on 2008-01-04

Presisering fra direktoratet angående vurdering

Utdanningsdirektoratet informerer på sin nettside om hvordan bestemmelsene om underveis- og sluttvurdering i forskrift til opplæringslova skal forstås. KFF har overfor direktoratet påpekt utelatelsen av private skoler i denne informasjonen.

Posted on 2007-12-19

KrdOnline - nettressurs for kristne vgs.

KrdOnline tilbyr undervisningsmateriell og ressurser for lærere i den kristne, videregående skolen. Nettportalen er utviklet av Damaris Norge. (Oppdatert 26.11.2007)

Posted on 2007-11-20
Powered by Cornerstone