KFF

KFF-maler

Mal for varslingsrutiner

Arbeidsmiljøloven har regler angående varsling.

Posted on 2018-03-22

Skolepengekontrakt

Her er et forslag til mal for skolepengekontrakt

Posted on 2011-06-07

Tiltaksplan mot seksuelle krenkelser

Her ligger en mal for tiltaksplan.

Posted on 2011-06-07

Taushetspliktavtale

Her ligger en mal for avtale om taushetsplikt.

Posted on 2011-06-07

Medarbeidersamtale

Her er litt informasjon om medarbeidersamtaler og et forslag til innkalling.

Posted on 2011-06-07

Arbeidsavtale

Medlemsskoler kan få forslag til arbeidsavtale ved henvendelse til administrasjonen.

Posted on 2011-06-07

Andre dokumenter

Posted on 2011-06-07
Powered by Cornerstone