KFF

Kurs om reglementer i friskoler

Det er to år siden forrige kurs om reglementer, nå er det på tide med et nytt. 21. mars 2018 er dagen mellom seksjonssamlingene for grunnskoler og videregående skoler.
2018-01-31

Merk at det er KFF-KSS-kurs samme dag!

Kurset holdes onsdag 21. mars 2018 kl 10.00-17.00. Kaffe/te fra kl 9.30.

Sted: P-hotels, Grensen 19. Ca ti minutter å gå fra Oslo S.

Programpunkter. Reglementer og regelverk som behandles:

  • Vedtekter eller grunnregler for skolene - spesielle hensyn som følge av friskoleloven.
  • Ordensreglement.
  • Inntaksreglement.
  • Økonomireglement.
  • Delegasjonsreglement.
  • Personvernregler og arkivering. Ny lovgivning.
  • Skolene tar med sine aktuelle reglementer! Det blir en økt med arbeid med egne regler sammen i grupper.

Bakgrunn for kurset:
I oppfølging av kvalitetssikring er dette sentrale spørsmål. Ved søknader til Utdanningsdirektoratet om utvidelser har det ofte vist seg å være feil i skolenes reglementer og behov for nye runder om enkelte av disse. I tilsyn er reglementer ofte sentralt.

Målgruppen:
Viktigste målgruppe er de på skolene som har ansvar for reglementer: Ledelsen, styremedlemmer, skoleeierne som sitter i styrene for skolene og skoleansvarlige i kirkesamfunn og organisasjoner. Både grunn-, videregående og bibelskoler kan komme!

Pris:
Pr deltager fra KFFs medlemsskoler kr 850,- inklusive lunsj.

Påmelding:
Påmelding her.

Påmeldingsfrist: Fredag 9. mars.

Gjennomføring av kurset forutsetter et visst antall deltagere. Av hensyn til de som skal bestille flybilletter ber vi om at deltagere melder seg på fortest mulig. Det vil bli gitt beskjed her og til de påmeldt når det er nok deltagere.

Avmelding må ev. skje senest  torsdag 15. mars for å slippe betaling, bortsett fra ved sykdom. Faktura kommer fra KFF i ettertid.

Powered by Cornerstone