Kurs og seksjonssamlinger 2017

Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.
2016-11-03

10. januar KFF-KSS-kurs

24. januar Samling ang. kristendomslærebøker for småskolen

6. mars Seksjonssamling fagskolene

14. mars Seksjonssamling grunnskolene

15. mars Styrekurs

21. mars Seksjonssamling vgs

19. april KFF-KSS-kurs

20. april Seksjonssamling bibelskolene

1. juni Arbeidsseminar om læreplanens generelle del og kr.domsfag grunnskoler

23. oktober Innføringskurs for nye skoleledere (rett før skolelederkonf.)

23. - 25. oktober Skolelederkonferansen

Powered by Cornerstone