KFF

Tillskudd og økonomi

Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?

Posted on 2015-12-16

Statsbudsjettet 2015 og tilskuddssatser

Ingen økning i kapitaltilskuddet. KFF mener regjeringspartiene svikter sine vage løfter i regjeringserklæringen og sine sterke løfter fra sin tid i opposisjon! De fleste tilskudssatsene viser en minimal økning.

Posted on 2014-10-08

Statsbudsjettet 2014 og tilskuddssatser

Her kommer noen oversikter og sammenligninger med 2013. Satsene har en grei utvikling slik vi ser det så langt. Foreløpig har vi ikke funnet noe dramatisk. Våre tidligere påpekte problemer med føring av husutgifter i KOSTRA er ikke rettet opp, men det hadde vi vel heller ikke ventet nå.

Posted on 2013-10-14

Momenter til økonomireglement

Hjelp til struktur og dokumentasjon.

Posted on 2012-06-12

Regnskapsføring av investeringsfond

KFF får av og til noen regnskapstekniske spørsmål ang investeringsfond. Vår revisor Roar Winge har laget et notat om hvordan slike fond skal føres.

Posted on 2011-10-07
Powered by Cornerstone