KFF

Læreplaner

Godkjente synliggjøringstillegg

I 2015 fikk KFF godkjent tillegg til formålet i Kunnskapsløftets læreplaner for kroppsøving, naturfag og norsk. KFF-skoler som ønsker å bruke dem som synliggjøring av sitt kristne grunnlag, må gjøre vedtak om dette i styret og sende beskjed (ikke søknad) til U-dir.

Posted on 2015-04-16

KFFs læreplaner i kristendom for vgs

KFF fikk godkjent læreplaner for kristendomsfag i kristne videregående skoler i 2006. Nå er to av dem revidert ut fra erfaringer med bruken. I tillegg ble det i 2016 godkjent en plan med diakonal vinkling for yrkesfag.

Posted on 2014-08-20

Forskrift om synliggjøring av verdigrunnlaget i læreplanen

Det er vedtatt en forandring i privatskolelovforskriften som trer i kraft 1. august 2011.

Posted on 2011-05-19

Reklame. Fysisk aktivitet

Udir har nå publisert en veileder om reklame i skolen. De har også opprettet en ide- og ressursbank for fysisk aktivitet.

Posted on 2009-08-26

Fleksibilitet når det gjelder elevtall

Videregående skoler med rett til tilskudd etter privatskoleloven (friskoler) har et godkjent elevtall for hvert utdanningsprogram. Dette må ikke overskrides, men innefor programmet har skolen fleksibilitet med hensyn til elevtall.

Posted on 2008-10-31
Powered by Cornerstone